carol~ps

yi1 2 3

4 5 6

yi

7 8 9

10 11 12

yi

Автор:
and that’s the thing about illicit affairs

and that’s the thing about illicit affairs

what do you think?

what do you think?

dark paradise

dark paradise

[i see u]

[i see u]

ᴵ ᵍᵒ ᶜʳᵃᶻʸ ˢᵉᵉ ʳᵉᵈ ʷʰᵉⁿ ˢʰᵉ’ˢ ᵗᵒᵘᶜʰⁱⁿᵍ ʸᵒᵘ ⁿᵒʷ

ᴵ ᵍᵒ ᶜʳᵃᶻʸ ˢᵉᵉ ʳᵉᵈ ʷʰᵉⁿ ˢʰᵉ’ˢ ᵗᵒᵘᶜʰⁱⁿᵍ ʸᵒᵘ ⁿᵒʷ

2 комментария

  1. - - 20.12.2016, 20:41

    8 аватарку возьму.
    Какая атмосферная работа *О*

Добавить отзыв